Bokor berisi bunga setaman juga menjadi salah satu alat pelengkap yang biasanya menghiasai ruangan sentong tengah dari rumah induk masyarakat Jawa. Pada zaman dahulu, masyarakat Jawa secara rutin mempersembahkan bunga setaman dalam bokor kepada arwah nenek moyang maupun juga kepada Dewi Sri, yang identik sebagai pemilik sentong tengah.